Kenridge News

Kenridge News

Tuesday, 15 March 2016 14:00

2016 February Newsletter

Wednesday, 11 November 2015 15:47

Jip de Jager Extension - Northern Phase

Die onwettige/informele handel langs die Tygervallei pad bly maar ‘n kopseer

 

Oor die afgelope twee jaar het ons gesukkel om die Stad te kry om ‘n stop te sit aan die onwettige bedryf van die hout verkopers buite die Laerskool Kenridge.  Hulle het op enige gegewe tyd soveel as drie ses ton vragmotors en twee 12 meter semi-sleepwaens gehad wat verkeers probleme veroorsaak het asook die storm-water pype beskadig het.

Die eerste uitdaging was om die Stad se amptenare te oortuig dat die bedryf eintlik onwettig is.  Hierdie stryd het ons uiteindelik gewen en die groot operateur is nou weg en die klein skaalse hout verkoper is nou oor en in besit van ‘n geldige permit, en hulle bedryf van ‘n geldige Staatskoerant gepubliseerde staanplek.

Mense wat die by-wette breuk reageer dikwels met aggressie wanneer ons hulle daarop wys, ons word beskuldig dat ons bemoeisieke inmengers is, en soms selfs erger dinge toegesnou.

Sommige van hierdie is ons eie inwoners en dus het ons besluit om ons benadering uit te spel en dan kommentaar te vra.

As inwoners in ons wyk dus klagtes in stuur, sal ons die saak ondersoek.

Indien ‘n By-wet verontagsaam word rapporteer ons dit aan die relevant owerheid en volg dan op dat aksie geneem word.

Voorbeelde hiervan is:

 • Gebou sonder toestemming gebou
 • Onwettige storting
 • Onwettige besighede
 • Die aanhou van onwettige vee (Veral ‘n haan)
 • Ry op en parkering op openbare oop ruimtes, onwettige naamborde, en
 • Die gebruik van verbode middels

As die Kenridge Belastingbetalersvereniging is ons hier om jou te dien tot die beste van ons vermoeë, deur names jou te veg vir wat reg is en sodoende ‘n buurt te behou wat ‘n plek is waarop ons kan trots wees.

 

Die nadraai..
Hierdie is ‘n tipiese gesig wat Ian en Innocent kry elke Vrydag  in ons park. Die Bergies kies ‘n area en dan kamp hulle daar, wanneer hulle egter klaar is staan hulle slegs op en skuif na ‘n ander area en los die gemors net daar vir iemand anders om skoon te maak.

Ongelukkig hoe meer die gemeenskap hulle ondersteun hoe meer gaan hulle ons publieke areas misbruik.

 

Van een van ons inwonders

Hallo Robert

Ons is altyd baie vinnig om te kla, maar nie so goed om krediet te gee waar dit toekom nie.  Vandag was dit die 3de keer wat ek probleme aanmeld rondom bergies, of dit nou ‘n slaapende/dronk bergie is of soos vandag ‘n dronk geveg tussen Katrina en haar vriende by die Kenridge park.  Elke keer was die reaksie fantasties.  Vandag was Steven daar binne minute, en elke keer is die situasie vinnig en effektief uitgesorteer.  Wel gedaan aan almal van julle, Ian en ek en vele ander inwoners wardeer julle toewyding en wat julle bereik

Dankie en Groete,

Jennie Flint

Uitreksels van die weeklikse KNI verslae.  Wees wakker

Op 14:35 het 'n lid van die publiek gebel en gerapporteer dat daar ‘n verdagte man met 'n vuurwapen op en af loop in Tygervallei Road

05:35 - K3 berig dat hy het twee - kode twee mans in De Bron weg deursoek en hy het "tik" en 'n "tik Lollie" op hulle gevind

20:04 – ‘n man is gevind waar hy private eiendom oortree, hulle het op hom onwettige middels en naalde gevind.

06:25 -. Twee verdagte mans is in Heather Str gesien, hulle is deursoek en twee messe is gekonfiskeer.

03:50 – ‘n Bergie word in Hofmeyer Straat gevind, hy het 'n mes en skerpmaker by hom gehad.

08:20 'n Inwoner rapporteer dat twee huiswerkers hom meegedeel het van 'n verdagte man wat met 'n mes loop, op en af in die rigting van die Bron pad na die Kenridge dam.

 

Terugvoer van Natalie Buttress, Mede-Voorsitter van KNI

Die samesmelting van KNI was tot dusver voordelig vir beide partye.  CNI het hulle dienste goed geintegreer met die van die vrywillige patrollie lys, wat vanaf August 2014 bykans verdubbel het.  Ons benodig steeds mense van die gemeenskap om betrokke te raak, en mense wat selfs 2 ure ‘n maand het om by te dra kan ons skakel op, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Misdaad het ongelukkig in on sektor toegeneem, veral in die vorm van huis inbrake en roof.  Die gebruik van ‘n “Crow bar” is die hoof metode wat gebruik word om toegang te kry.  Wees asseblief waaksaam wanneer jy jou huis verlaat, selfs al is dit vir ‘n paar minutes – sluit alle deure en stel jou alarm.  Verhoed sodoende om ‘n slagoffer te raak.

KNI het hierdie maand ‘n webwerf geloots vir kameras wat nommerplaat herkenning doen asook oorsig kameras, met die plan om in die toekoms alle ingange te dek.  Ons sal terugvoer verskaf oor die resultate van die projek en die besluit wat gevolglik gemaak word.  CNI sal ons bystaam met die direkte monitering van die kamera terugvoer.  Hulle reaksie tyd bly steeds onder 3 minute in ons area, en ons wil almal wat belangstel om aantesluit en/of belangestel om aan die proaktiewe patrollie deel te neem aanmoedig om ons te skakel op This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

van die komitee

aan almal wat gerageer het op ons fondinsamelings projek om die muur te finansieer dankie sê.

Nadat al die naambordjies by die bome en banke in die park gevoeg is, het die park ‘n meer persoonlike spasie geraak en ons is opgewonde om te sien dat meer mense die park geniet.  

Met die aanplant van die arboretum het ons nou nog heelwat bome ekstra vir mense wat ‘n plaak wil borg.  Skakel asseblief vir This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it vir meer inligting

‘n Speelterrein vir ons kleingoed

Ons is baie dankbaar vir die befondsing wat ons van Stad Kaapstad ontvang het. Die gekose terrein is op die boonste regtehoek van die park wat ook die rotse wat alreeds daar is insluit. As alles vlot loop sal dit teen die einde van die jaar klaar wees.

Wenslys

Elke jaar kry ons die kans om vir Stad Kaapstad voor te stel watter verbeteringe ons graag in ons buurt wil hê, wat befonds sal wees deur diskresionêre toekenning van ons Wyksraadslid. Die verberterings moet fisies wees – nie dienste nie – binne perke, want fondse is beperk. Byvoorbeeld voetpaadjies, staatligte, padtekens, heinings, kinders speel toerusting in parke, bome, vullisdromme of ‘n fietsrypad.

As u enige voorstelle het stuur asseblief ‘n epos aan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Thursday, 09 July 2015 13:34

Traders and Other Illegal Operations

A constant headache is illegal /informal trading along the Tygerbergvalley Rd

Over the past two years we have struggled to get the City to remove the wood-sellers operating illegally from outside the Kenridge Primary School who were using at any one time as many as 3 six ton trucks and two 12 meter semi-trailers that caused traffic problems and damaged the storm-water drains.

The first challenge was persuading the City’s officials that these operations were actually illegal. That fight we eventually won and the big operator has now gone and the small scale wood-sellers that remain are in possession of valid permits and are operating from a gazetted informal trading site.

People breaking by-laws often respond with aggression when we advise them, accusing us of being interfering busybodies, and worse.

Some of these are our own residents so we thought we’d spell out our approach and invite comment.

If any resident in our ward forwards a complaint to us, we will investigate the matter.

If a by-law is being broken we report it to the relevant authority and follow up on the action taken.

Examples of the kind of complaints we receive are:

 • building without planning permission,
 • illegal dumping,
 • illegal business operations,
 • the keeping of illegal livestock (particularly cockerels),
 • driving on and parking on public open space, illegal signage, and
 • the use of banned substances.  

As the Kenridge the Hills Rate Payers Association we are here to serve you the residents as best we can by fighting battles on your behalf and in so doing keeping our neighbourhood a place of which we can be proud.

We take such pride in our park. Vagrants don’t! 

The aftermath
This is a typical sight facing Ian and Innocent on a Friday when working in the park.
Vagrants pick a spot, camp there and then just get up and move on, leaving their mess for someone else to clean up.
The more a community supports the vagrants, the longer they will frequent the area and abuse the public open spaces  

From one of our residents

Hi Robert- we are always very quick to complain, but not as good as dishing out praise.Today was the 3rd occasion recently that I have reported either sleeping/drunken vagrants or today a noisy fight between Katrina and her mates at the Kenridge duck pond.  Each time the response has been fantastic – today I think Steven was there within a minute, and on each occasion things have been sorted out quietly and efficiently.  Well done to you all, Ian and I and many other residents appreciate your commitment and what you are achieving.

Thanks and regards
Jennie Flint 

Excerps taken from the KNI weekly reports. Be Alert!

At 14:35 a member of the public phoned in and reported a suspicious looking male carrying a firearm, walking up and down in Tygervalley Road

05:35 – K3 reported that he found two code 2 males in De Bron Ave. He searched them and found “tik” and a “tik lollie”

20:04 - Response reported that they got a guy that was trespassing on the premises and found illegal substances and needles on him.

06:25 – Response reported that he found two suspicious looking males in Heather Str. They were searched and two knives were confiscated.

03:50 – Response reported that he found a vagrant in Hofmeyer Street who had a knife and sharpener on him.

An update from Natalie Buttress, Co-Chairperson of KNI

 The KNI merger has been most beneficial. CNI has integrated their services very well with our volunteer patrol list, which has almost tripled since August 2014. We still need many more people in the community to get involved, and people who have 2 hours a month to give, can email me on This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Crime has unfortunately increased in our sector, particularly in the form of house breaking and robbery. Crow bar entry is the primary method of gaining access. Please be vigilant when you leave your home, even if it is for a few minutes - lock your doors and arm your system! Avoid becoming a victim. 

The KNI will be piloting a site for licence plate recognition and overview cameras this month, with a view to gradually covering all of the entrances to the area. We will report back on the result of the pilot and the decisions that it yields for us. CNI will be assisting with direct live monitoring of the feeds. Their response time remains under 3 minutes in the area, and we encourage anyone who is interested in joining the KNI and supporting these proactive patrols to contact This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

From the Committee

to all those who responded to our fund raising appeal to finance the building of the wall. 

Having added the plaques to the trees and benches in the park, it has become a more personal space and we are thrilled to see that many more folk are enjoying the park.

With the planting of the Arboretum we now have many trees still available for anyone wanting to add a plaque to the park. Please email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  for details. 

A Playground for our little people 

The position earmarked for this long awaited addition to our park is the top right triangle of the park made by Mildred and Glen Rds

We have received an allocation from the City of Cape Town to fund the project  which will be completed by the end of the year.

Wish List

We have the chance every year to tell the City of Cape Town what improvements we would like in our suburb funded through our Ward Councillor’s discretionary allocation. The improvements must be physical – not services – and modest in scope as the funds are limited. Examples are footpaths, street lights, road signs, fences, children’s play equipment in parks, trees, hard surfacing of an area, litter bins, and cycle lanes or tracks.

If you have any suggestions please e-mail the details to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Monday, 16 March 2015 09:10

Important water notice

There will be a scheduled water cut off on Thursday 19th March from 22h00 until 04h00 on the 20th March. The reason for the interruption of supply is a pressure test. Residents are advised to store water in clean sealed containers for domestic use during this period.

Page 1 of 4

Subscribe to News UpdatesDelivered by FeedBurner

Subscribe to Newsletter